Centrum Psychoterapii "Trzy Wymiary", ul. Przejazd 2A, lok. 305, 306 15-430 Białystok

Konsultacje i leczenie psychiatryczne
W trakcie spotkań z lekarzem zbierany jest szczegółowy wywiad, lekarz zapoznaje się z dokumentacją medyczną pacjenta, w tym z historią rozwoju choroby i przyjmowanych leków, diagnozuje pacjenta oraz dostosowuje leczenie farmakologiczne do potrzeb pacjenta lub też przekierowuje do innego specjalisty.

Oferta pomocy lekarskiej obejmuje:

 • zaburzenia adaptacyjne,
 • zaburzenia związane ze stresem,
 • zaburzenia lękowe, fobie,
 • zaburzenia depresyjne,
 • zaburzenia depresyjne nawracające,
 • chorobę afektywną dwubiegunową,
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • schizofrenię,
 • zaburzenia osobowości,
 • otępienia,
 • zaburzenia pamięci,
 • bóle psychogenne,
 • zaburzenia psychiczne u chorych somatycznie,
 • zaburzenia psychiczne u osób w wieku podeszłym,
 • uzależnienia.