Centrum Psychoterapii "Trzy Wymiary", ul. Przejazd 2A, lok. 305, 306 15-430 Białystok

Konsultacja psychologiczna – to jedno lub kilka spotkań, których celem jest wstępne rozpoznanie sytuacji problemowej. Ważne jest spojrzenie na nią zarówno z perspektywy osoby, która się w niej znajduje, jak też z punktu widzenia osoby postronnej, nie związanej z historią problemu. Będąc bowiem w centrum sytuacji problemowej czasami trudno jest dostrzec wszystkie jej elementy. To również czas przeznaczony na zapoznanie się z kontekstem zgłaszanych problemów. Osoba bowiem zawsze znajduje się w określonej sytuacji, która na nią oddziałuje.

Ponadto, podczas spotkania można zobaczyć styl pracy psychoterapeuty i określić, czy to jest odpowiednia osoba (tzn. czy osoba psychoterapeuty „pasuje”). W trakcie konsultacji mogą zostać wspólnie określone cele do pracy psychoterapeutycznej lub pomocy psychologicznej, chociaż nie jest to warunek konieczny i niezbędny. Klienci mogą również uzyskać niezbędne informacje o innych formach pomocy, bardziej dostosowanych do ich aktualnych potrzeb.

czas trwania jednego spotkania – 50 min.

Porada psychologiczna – jest to cykl kilku lub kilkunastu systematycznych spotkań, w trakcie których uwaga psychoterapeuty i klienta skupiona jest na poszukiwaniu rozwiązania konkretnego problemu lub koncentruje się wokół trudnego dla klienta tematu. Zazwyczaj jest to sytuacja doświadczania i przeżywania kryzysu związanego z incydentalnym wydarzeniem np. z rozwodem, zdradą, utratą pracy, podjęciem ważnej decyzji, rzutującej na przyszły kształt życia itp. Terapeuta oferuje wsparcie, spojrzenie z innej perspektywy oraz pomoc w wypracowaniu sposobów radzenia sobie z daną trudnością. Bywa, że w trakcie pracy wyłania się określony problem, który nie ma związku tylko z tą konkretną sytuacją, ale towarzyszy osobie od dawna. Poradzenie sobie z nim wymaga wówczas innej formy pomocy, np. psychoterapii.

czas trwania jednego spotkania – 50 min.