Centrum Psychoterapii "Trzy Wymiary", ul. Przejazd 2A, lok. 305, 306 15-430 Białystok

Dorastanie jest okresem niezwykle trudnym i burzliwym, jest to czas wielu przemian dla każdego nastolatka i jego rodziców. Młody człowiek buduje własną tożsamość, doświadcza wielu zmian w wyglądzie fizycznym, rozwoju poznawczym i emocjonalnym. To również czas walki o samego siebie i o relacje z najbliższym otoczenie. W okresie tym pojawia się dużo trudnych emocji i uczuć z którymi młody człowiek często sobie nie radzi i nie rozumie tego co się z nim dzieje i z jakich powodów.

Sposobem na poradzenie sobie z tym trudnym okresem w życiu młodego człowieka jest porada i wsparcie psychologa, natomiast jedną z dróg do zmiany przeżywania i lepszego rozumienia siebie oraz najbliższego otoczenia jest psychoterapia.

Pomoc psychologiczna obejmuje pracę nad:

  • zaburzeniami zachowania nastolatka (nie stosowanie się do norm i zasad społecznych),
  • zaburzeniami emocjonalnymi (autoagresją czyli samookaleczaniem się, zaburzeniami lękowymi, afektywnymi i innymi trudności emocjonalnymi),
  • eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi, trudnościami z tym związanymi, i myślami samobójczymi.


Psychoterapia młodzieży polega na:

  • systematycznych spotkaniach w cyklu krótkoterminowym,
  • obejmuje od kilku do kilkudziesięciu spotkań indywidualnych, jak również spotkań w obecności rodziców lub opiekunów.


Pomoc psychoterapeuty obejmuje:

  • indywidualną pracę nastolatkiem,
  • psychoedukację dla rodziców/opiekunów, dającą możliwość rozwoju własnych umiejętności wychowawczych.

Pierwsze spotkanie jest spotkaniem konsultacyjnym w obecności rodziców/opiekunów, każde kolejne jest już częścią procesu psychoterapii lub interwencji.