Centrum Psychoterapii "Trzy Wymiary", ul. Przejazd 2A, lok. 305, 306 15-430 Białystok

Alkoholizm – choroba polegająca na utracie kontroli nad piciem i na patologicznym pragnieniu alkoholu. U podłoża leży zależność chemiczna podobna u wszystkich osób uzależnionych od różnych substancji zmieniających nastrój. Przyznanie się do choroby i zrozumienie posiadanego problemu to klucz do sukcesu, chociaż droga do niego prowadząca nie będzie krótka i prosta. Pocieszające jest to, że pacjent ma wpływ na swoją chorobę.

Etapy pracy psychoterapeutycznej:

Etap rozpoczynania procesu zmiany
Etap pracy nad uznaniem własnego uzależnienia i powstrzymywaniem się od picia ( lub innych nałogowych zachowań).
Etap pracy nad rozbrajaniem mechanizmów uzależnienia.
Etap pracy nad zapobieganiem nawrotów.
Etap pracy nad rozwijaniem umiejętności życiowych pacjenta.
Praca nad rozwiązywaniem problemów osobistych.


Uzależnienie behawioralne ( seksoholizm, zakupoholizm, pracoholizm, internet, hazard itp. ) – silna potrzeba wykonywania jakiejś normalnej czynności np. zakupów, seksu, pracy przynosi szkodę, a wykonująca je osoba nie potrafi mimo prób powstrzymać się od wykonywania tej czynności, przestaje kontrolować sytuację. Podstawowym zadaniem terapii jest zwiększenie zdolności do kontrolowania własnych i szkodliwych zachowań oraz zatrzymanie działania tych mechanizmów – w miarę możliwości – ich usunięcie lub zneutralizowanie.