adres Centrum Psychoterapii "Trzy Wymiary", ul. Przejazd 2A, lok. 305, 306 15-430 Białystok
To zdumiewające,
jak na pozór nierozwiązywalne
problemy nagle dają się
rozwiązać, gdy ktoś cię słucha.
Carl Rogers

Centrum Psychoterapii

Oferujemy pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną w zmaganiu się z trudnościami w realacji z samym sobą, z innymi ludźmi, w życiu prywatnym i zawodowym.

Jesteśmy grupą psychoterapeutów, którzy wierzą, że człowiek w swojej istocie jest wolny i zdolny do przekraczania swoich ograniczeń.

Zapewniamy atmosferę bezwarunkowej akceptacji, empatycznego zrozumienia i szacunku oraz własną autentyczność w relacji.