Centrum Psychoterapii "Trzy Wymiary", ul. Przejazd 2A, lok. 305, 306 15-430 Białystok

platki Oferujemy pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną w zmaganiu się z trudnościami w realacji z samym sobą, z innymi ludźmi, w życiu prywatnym i zawodowym.
platki Jesteśmy grupą psychoterapeutów, którzy wierzą, że człowiek w swojej istocie jest wolny i zdolny do przekraczania swoich ograniczeń .
platki Zapewniamy atmosferę bezwarunkowej akceptacji, empatycznego zrozumienia i szacunku.