Centrum Psychoterapii "Trzy Wymiary", ul. Przejazd 2A, lok. 305, 306 15-430 Białystok

W życiu każdego człowieka pojawiają się kryzysy, często pojawiają się on nagle i w nieoczekiwanym momencie, naruszając równowagę jednostki emocjonalną, psychiczną i fizyczną, jak również naruszając jego mechanizmy radzenia sobie z trudnościami. Brak wsparcia i pomocy ze strony otoczenia i bliskich oraz brak umiejętności szukania profesjonalnej pomocy, często doprowadzą jednostkę do poważnych zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.

Kryzys:

  • jest trudnym doświadczeniem często przekraczającym możliwości samodzielnego poradzenia sobie z nim,
  • jest zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka,
  • jest też szansą, okazją, która motywuje człowieka do poszukiwania pomocy i do rozwoju oraz zmiany dotychczasowego życia.

Interwencja kryzysowa jest to:

forma pomocy psychologicznej polegająca na kontakcie terapeutycznym skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania.

Interwencja kryzysowa polega na:

  • zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa oraz zredukowania lęku,
  • redukcji symptomów i przywróceniu równowagi psychicznej i emocjonalnej, jak również fizycznej.

Interwencja kryzysowa zapobiega dalszej dezorganizacji.